Welcom Op De Site Van Tom Jeffrey En Steven. Deze Site Gaat Over Het Sectorwerkstuk. Deze Site Is Momenteel In De MaakWat voor soort bedrijf wille op bouwen ?

Gewoon een bedrijf in het geheel EEN bedrijf.

Waarom over een bedrijf

Omdat we alle 3 iets met horeca doen. Daarom lijk het ons wel een leuk idee om een eigen bedrijf op te starten. We willen wel is weten wat er allemaal bij komt kijken.

Waar willen  we het bedrijf  bouwen ?

We willen het bedrijf bouwen in omgeving Rotterdam. In Rotterdam wonen veel mensen. Dat betekend dat er veel mensen de mogelijkheid hebben om je bedrijf te bezoeken. Ook kunnen werknemers snel in het bedrijf en er zijn meer werknemers te vinden dan in een kleinere stad.

Welke  locatie is het best om dit bedrijf te bouwen ?

Het best waar je dit bedrijf ken bouwen is bij een verschillende voorzieningen. Dit houd in dat als je een winkel start je hem wel in een omgeving plaatst waar het mogelijk is om klanten te trekken. Maar als je een fabriek wil bouwen moet je die op een industrie terrein doen. Dit omdat je anders overlast veroorzaakt bovendien is het goedkoper

Vergunningen? 

Voor de meeste bedrijven heb je een vergunning nodig. Hier is een voorbeeld van vergunningen bij bijvoorbeeld een restaurant.

Heb je  vergunningen  nodig voor je pand?
-    terras vergunning

-
    keuringsdienst van waren

Wat houd het in dat terras vergunning ?

Als een horecaondernemer gebruik wil maken van de openbare ruimte om een terras te plaatsen, moet hij daarvoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Soms moet die vergunning ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

Voor het aanvragen van een terrasvergunning moeten in het algemeen leges worden betaald. Voor het gebruik van de ruimte moet jaarlijks precariorecht (=precariobelasting) betaald worden. De hoogte van dit recht is vastgesteld in de precarioverordening van de gemeente.

Soms hoeft u geen precariorecht te betalen, maar is deze belasting verrekend in de leges die u moet betalen voor het aanvragen van de vergunning. In dat geval moet de terrasvergunning (of de verlenging daarvan) ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.

En wat houd dan keuringsdienst van waren dan in ?

Horeca: Keuringsdienst van Waren

Een controleur van de Keuringsdienst van waren kan het bedrijf bezoeken voor een inspectie in het kader van de naleving van een bepaald wettelijk voorschrift, een consument kan een klacht hebben over een bij je bedrijf gekocht product of ja kunt een vraag hebben over eisen waaraan een product moet voldoen.

Warenwet

In ons land vormt de Warenwet onder meer het wettelijk kader op het terrein van de bereiding en behandeling van levensmiddelen. De Warenwet is een raamwet. Dat wil zeggen dat deze wet de basis vormt voor een groot aantal “algemene maatregelen van bestuur” die in het geval van de Warenwet “Warenwetbesluiten” worden genoemd.

Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

In dit Warenwetbesluit zijn voorschriften opgenomen over de opslag, bereiding, behandeling, bewerking, verpakking en transport van grondstoffen van levensmiddelen. Ook zijn daarin voorschriften opgenomen over apparatuur en materialen die worden gebruikt bij de bereiding en behandeling van levensmiddelen. In deze regeling zijn ook voorschriften opgenomen over de inrichting van ‘bereidplaatsen’ en bedrijfsruimten en de omstandigheden waaronder eet- en drinkwaren moeten worden bereid, behandeld en bewaard. Dit mag overigens alleen plaatsvinden in bedrijfsruimten.

De Warenwet maakt onderscheid tussen vaste bedrijfsruimten en mobiele of tijdelijke bedrijfsruimten. De belangrijke voorschriften op het gebied van de inrichting en hygiëne van “vaste” en “tijdelijke” bedrijfsruimten zijn beschikbaar op informatiebladen die u kunt vinden op www.keuringsdienstvanwaren.nl

HACCP

Deze regeling geldt voor elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt. Levensmiddelen zijn alle eet- en drinkwaren, maar ook grondstoffen en hulpstoffen zoals conserveringsmiddelen die worden toegevoegd of gebruikt in een levensmiddel. Kortom, zowel de bakker en de ambachtelijke slager op de hoek als de industriële ijsfabrikant, restaurateur en de leveranciers hebben met deze verplichting te maken.

 

Hygiënecodes

Omdat elk productieproces anders is, moeten bedrijven HACCP toespitsen op de eigen situatie. Bedrijven geven daarbij in zogenaamde hygiëneplannen aan waar en in welke fase van productie- en distributieprocessen gevaren voor de gezondheid kunnen ontstaan. Vervolgens moet worden vastgelegd welke maatregelen genomen moeten worden om risico’s te verminderen, welke controles worden uitgevoerd en wat de resultaten zijn.

Met behulp van hygiënecodes is het HACCP-systeem in te voeren. Hygiënecodes worden door de branche- en sectororganisaties voor hun bedrijfstak opgesteld.

Dit heeft een lijst opgeleverd met veel voorkomende risico’s binnen de diverse branches en een overzicht met te nemen maatregelen. De hygiënecodes zijn bij de brancheorganisaties op te vragen. De hygiënecodes beschrijven een standaardbedrijf en moeten dus nog wel worden aangepast aan de eigen bedrijfssituatie. Als de branche geen code heeft opgesteld kan gebruik worden gemaakt van een stappenplan van de HACCP.

Inspectie

De Inspectie Gezondheidsbescherming/Keuringsdienst van Waren neemt steekproeven om vast te stellen of bedrijven en medewerkers zich aan de regels houden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen industriële en niet-industriële bedrijven. Afhankelijk van het bedrijf wordt een andere wijze van controle toegepast.

Handhaving en sanctie

Wanneer bij de inspectie tekortkomingen zijn vastgesteld, is het van belang de tekortkoming zo snel mogelijk op te heffen. Afhankelijk van de zwaarte van de overtreding geeft de Inspectie een mondelinge of schriftelijke waarschuwing. Of in ernstiger gevallen een proces-verbaal.

Sinds 1 februari 2001 is de Keuringsdienst van Waren bevoegd een bestuurlijke boete op te leggen bij overtredingen van de Warenwet. Als er direct gevaar is voor de consument, kan het bedrijf opgedragen worden reeds verkochte producten terug te halen via een publiekswaarschuwing in landelijke en regionale dagbladen. In overleg met de Officier van Justitie kan een bedrijf zelfs voor korte of langere tijd worden gesloten.

Dit is dus alleen van een horeca gelegenheid. Er komt dus flink wat bij kijken. Dit soort dingen kun je dus verwachten in de rest van het werkstuk

 Jeffrey