Welcom Op De Site Van Tom Jeffrey En Steven. Deze Site Gaat Over Het Sectorwerkstuk. Deze Site Is Momenteel In De Maak Deelvraag 3:

Hoe regel ik mijn financiële groei ?

De financiën

 

Om te kunnen ondernemen hebt je geld nodig. De belangrijke vragen vooraf zijn: hoeveel gaat je investeren en hoe gaat je het financieren?

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om je bedrijf te financieren.

Je hebt:

1.Eigen vermogen
2.Leningen
3.Kredieten
4.leasing
5.Durf- en risico kapitaal
6.Factoring

 

1.eigen vermogen.

Als je een eigen bedrijf gaat opstarten. Dan kan dat allemaal niet zonder geld gebeuren er moet gefinancierd worden. Dat kan gebeuren door lenen bij de bank.

Maar dat gaat niet zomaar om te lenen bij de bank moet je zelf ook investeren in je eigen bedrijf. Zal je dit niet doen dan heeft de bank niet de zekerheid dat je het wel gaat halen en het wel terug kan betalen.

Als je failliet gaat.

Dus je moet een eigen start kapitaal hebben en de genen van wie je het leent er van overtuigen dat je het gaat redden.

Anders gaat zal die genen het niet uitlenen.

 

 

2.leningen:

Leningen zijn er in alle soorten en maten. Hieronder zetten we de belangrijkste drie leningen, op basis van looptijd, voor u op een rij.

Overbruggingslening (kortlopende lening)
Met een overbruggingslening leent u voor korte tijd. U verwacht namelijk dat er snel geld vrijkomt, waarmee u de lening kunt aflossen. Zo kan het zijn dat u veel geld heeft 'geparkeerd' in:
- uw voorraad- en debiteuren;
- uw pas opgeleverde bedrijfspand, u hebt het geld nodig, terwijl u wacht op de verkoop van uw oude bedrijfspand.

Middellange lening
Een middellange lening heeft een looptijd van 1 tot 10 jaar. De looptijd is afgestemd op de bedrijfseconomische levensduur van het object dat je hiermee financiert. De lening is bijvoorbeeld geschikt voor de financiering van:
- inventaris,
- machines,
- vervoermiddelen.

Hypothecaire lening (langlopende lening)
Een hypothecaire lening kunt u gebruiken om onroerend goed, bijvoorbeeld een bedrijfspand, te financieren. De looptijd van deze lening is tussen de 20 en 25 jaar.
Als de aflossing niet of niet op tijd betaald wordt, heeft de schuldeiser het recht het onroerend goed te verkopen. Met de opbrengst kan dan de schuld worden afgelost. Dekt de verkoopsom de schuld niet, dan blijft de schuldenaar aansprakelijk voor het tekort. Een eventueel overschot wordt op de rekening van de schuldenaar gestort.

3.kredieten

 

Kredieten bestaan er in vele verschillende vormen. Wij beperken ons hier tot de meest gebruikte. Rekening-courantkrediet
Met een rekening-courantkrediet kunt u bij de bank tot een bepaald bedrag 'rood' staan. U neemt het kredietbedrag, al dan niet volledig, op wanneer u daar behoefte aan hebt.

Deze kredietvorm is vooral handig als u in korte tijd meerdere zaken wilt financieren.

Borgstellingkrediet:

Als een bank niet tot kredietverlening over wil gaan omdat u niet voldoende zekerheden kunt bieden, dan kan Economische Zaken een helpende hand bieden met behulp van het Besluit Borgstelling MKB-Kredieten. EZ stelt zich hierbij borg voor een deel van het krediet, waardoor uw bank minder risico loopt en uw kredietwaardigheid wordt verhoogd.

Voor het aanvragen van een borgstellingkrediet kunt je je wenden tot uw bank. De bank beslist of u bij de financiering van uw bedrijf in aanmerking komt voor het borgstellingkrediet.

 

 

 

 

4.Leasing

Leasen is een mengvorm van kopen en huren. Het is een financieringsvorm, waardoor u werkkapitaal en leencapaciteit vrijhoudt om te investeren.
De twee meest voorkomende leasevormen zijn:

Financiële lease
Een financiële lease is een 100% financiering. Je bent economisch eigenaar van het geleaste object, terwijl de leasemaatschappij het juridische eigendom heeft. U krijgt feitelijk een geldlening, die u in termijnen volledig aflost.
Het leaseobject komt op uw balans terug.

Operationele lease
Ook een operationele lease is een 100% financiering. De leasemaatschappij blijft in juridische en economische zin echter eigenaar van het object. Het leaseobject komt niet op uw balans. U hebt daardoor de voordelen van het gebruik en niet de nadelen van het bezit van het object.

 

5. Durf- en risicokapitaal

 

Er is sprake van durf- en risicokapitaal als de kapitaalverstrekker een meer dan gemiddeld risico neemt. Bij venture capital, zoals het ook wel wordt genoemd, ontbreken de gebruikelijke zekerheden. Om misverstanden te voorkomen: ook 'normale' investeringen zijn nooit risicovrij.
Hieronder zetten we de drie belangrijkste groepen verschaffers van risicokapitaal voor u op een rij.

Familie
Allereerst de meest voor de hand liggende groep voor starters en groeiers. Familie, vrienden of kennissen bieden vaak uitkomst als het gaat om een relatief laag bedrag. Voor de kapitaalverschaffer zijn er diverse fiscale faciliteiten.

Informele investeerders
Ook wel informal investors of business angels genoemd. Het gaat hier om een groeiende groep vermogende particulieren (meestal oud-ondernemers), die met meer risico durven te investeren dan de gemiddelde bank. Zij zijn kapitaalverschaffer en coach tegelijk. Innovatieve ondernemers die bij de bank nul op het rekest hebben gekregen, kunnen hun heil zoeken bij een van de duizenden 'informele investeerders' in ons land. Voordat een informal investor geld steekt in een onderneming, zal deze eerst worden gescreend. Het maakt daarbij overigens niet uit of het gaat om een startende, doorstartende of groeiende onderneming. Belangrijk is wel dat het product of de dienst niet persoonsgebonden is, zoals in veel urenbedrijven en adviesbureaus het geval is. Het product of de dienst moet dupliceerbaar zijn.

 

Financiële participanten
Hiervan zijn er op de Nederlandse markt enkele tientallen actief. Sommige participatiemaatschappijen opereren onafhankelijk, andere zijn gelieerd aan multinationals, banken, verzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen.

6.factoring

 

Factoring betekent dat u uw complete debiteurenbestand, inclusief het kredietrisico, overdraagt aan een financier.
De factormaatschappij schiet u het geld voor en zorgt voor financiering en inning. Daarbij maakt het niet uit of de debiteur op tijd betaalt of niet.

Factoring is dus een drie-in-een financieringsmogelijkheid, het is:
- een incassovorm,

- een kredietverzekering en
- een financieringsvorm.

 Tom